Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Sydbank A/S (stillelse af referencerenter)

07-07-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har i december 2014 foretaget en afgrænset undersøgelse hos Sydbank A/S i bankens egenskab af at være stiller af referencerenter.

Undersøgelsen havde fokus på at konstatere, at instituttet har udført de forudsatte kontroller samt organiseret sig på en måde, så reglerne om funktionsadskillelse overholdes.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at Sydbank A/S har etableret systemer og processer i tilstrækkelig grad til, at banken kan leve op til reglerne for fastsættelse af referencerenter.

Finanstilsynet har dog i forbindelse med undersøgelsen påtalt, at banken tidligere ikke har haft et tilstrækkeligt antal medarbejdere til opgaven med at være indberetter og kontrollant, da banken ikke altid har udført den forudsatte fire øjne-kontrol på daglig basis.

 

Senest opdateret 07-07-2015