Redegørelse om undersøgelse af PFA Bank A/S

02-07-2015

Indledning

Finanstilsynet har i maj 2015 foretaget en ordinær undersøgelse af PFA Bank A/S.

På undersøgelsen har Finanstilsynet gennemgået bankens forretningsmodel og forretningsmæssige udvikling siden banken påbegyndte sin virksomhed primo 2014.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken er etableret med henblik på at opretholde og udbygge forretningsomfanget med kunder i PFA-koncernen.

Banken tilbyder detailkunder investeringsrådgivning om placering af frie midler og pensionsmidler i primært Investeringsforeningen PFA Invests afdelinger samt mulighed for selv at investere i værdipapirer via bankens netbanksløsning. Banken tilbyder ikke udlån eller nogen form for kreditgivning.

Derudover markedsfører banken PFA Kapitalforening til professionelle kunder. Kapitalforeninger minder meget om de traditionelle investeringsforeninger, men har større fleksibilitet end de traditionelle investeringsforeninger.

Banken kom ud af 2014 med et underskud, men har opnået overskud pr. 1. kvartal 2015. Finanstilsynet har på undersøgelsen ikke fundet særlige risici ved bankens forretningsmodel eller forretningsmæssige udvikling.
 
Bankens solvensbehov pr. 31. marts 2015 var på 115 pct. (37,23 mio. kr.), mens den faktiske solvens var på 297 pct. pr. 31. marts 2015.  Bankens høje solvensbehov skal ses i lyset af bankens lave risikovægtede eksponering. Undersøgelsen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af bankens solvensbehov.

Senest opdateret 02-07-2015