Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Jyske Bank A/S (stillelse af referencerenter)

02-07-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har i december 2014 foretaget en afgrænset undersøgelse hos Jyske Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af referencerenter.

Undersøgelsen havde fokus på at konstatere, at instituttet har udført de forudsatte kontroller samt organiseret sig på en måde, så reglerne om funktionsadskillelse overholdes.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at Jyske Bank A/S i tilstrækkelig grad lever op til reglerne for fastsættelse af referencerenter.

Finanstilsynet har dog i forbindelse med undersøgelsen givet påbud om, at banken selv skal kontrollere, at forretningsgange og arbejdsgangsbeskrivelser m.v. følges, herunder også at sammenholde indberettede data med gennemførte transaktioner. Endvidere fik banken påbud om at anvende flere medarbejdere til opgaven med at være indberetter og kontrollant, da det er konstateret, at banken ikke altid har udført den forudsatte fire øjnekontrol på daglig basis.

Finanstilsynet pegede endvidere på, at Jyske Bank bør lave en IT-systemændring for at sikre, at kun relevante medarbejdere kan tilgå dagens kvoteringer.

 

Senest opdateret 02-07-2015