Redegørelse om inspektion i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab

06-07-2015

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion i Formuepleje Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på selskabets interne kontrolmiljø, produktanvendelse, risikohåndtering samt håndtering af interessekonflikter.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje til detailkunder samt til afdelinger i investeringsforeninger og kapitalforeninger i Formueplejekoncernen.

Finanstilsynet har ikke på undersøgelsen fundet væsentlige risici i selskabet på de undersøgte områder.

Selskabets solvensbehov pr. 31. marts 2015 var på 8 pct., mens den faktiske solvens var 20,5 pct. pr. 31. marts 2015. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af selskabets solvensbehov.

Senest opdateret 06-07-2015