Redegørelse om undersøgelse på markedsrisikoområdet i Danske Bank A/S (opgørelse og rapportering af indtjening og risiko på forretningsområder)

09-07-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har i januar 2015 foretaget en undersøgelse i Danske Bank A/S af bankens opgørelse og rapportering af indtjening og risiko på forretningsområderne på markedsrisikoområdet.

Finanstilsynet har på undersøgelsen fulgt op på et påbud om, at banken skal opgøre forholdet mellem indtjening og risiko på forretningsområderne på markedsrisikoområdet med henblik på at give ledelsen et klart billede af, hvor indtjeningen stammer fra, og om indtjeningen står mål med den risiko, der er taget. Påbuddet er givet i forbindelse med en uvildig undersøgelse af bankens markedsrisikoområde i 2013.

Undersøgelsen har også omfattet, hvorvidt oplysninger om indtjening i forhold til risiko indgår i ledelsesrapporteringen på markedsrisikoområdet, og er en del af ledelsens beslutningsgrundlag.

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at banken kan opgøre indtjening og risiko på markedsrisikoområdet på et tilstrækkeligt detaljeret niveau.

Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at oplysninger om indtjening i forhold til risiko indgår i den løbende ledelsesrapportering på markedsrisikoområdet på tilfredsstillende vis i henhold til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. samt indgår i grundlaget for beslutninger af strategisk karakter.

 

Senest opdateret 09-07-2015