Redegørelse om inspektion af "best execution" i Arbejdernes Landsbank

01-07-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var den 11. december 2014 og den 17. februar 2015 på inspektion i Arbejdernes Landsbank.

Inspektionen var en temabaseret funktionsundersøgelse af Arbejdernes Landsbanks foranstaltninger til at sikre, at kunderne afregnes til den efter omstændighederne bedste pris, når de handler værdipapirer gennem banken – såkaldt "best execution”.

Sammenfatning og vurdering

Finanstilsynet kunne konstatere, at Arbejdernes Landsbank ikke har procedurer for, hvordan compliance-funktionen skal tilrettelægge og gennemføre kontrol med bankens efterlevelse af reglerne for best execution. Tilsvarende kunne Finanstilsynet konstatere, at Arbejdernes Landsbank ikke har foretaget en stikprøvebaseret compliance-kontrol af, om bankens forretningsgange og procedurer, for at sikre kunderne best execution, efterleves i praksis, siden reglerne trådte i kraft i november 2007.  

Det er således Finanstilsynets vurdering, at banken ikke har sikret en fyldestgørende egenkontrol med best execution.

Finanstilsynet påtaler de mangelfulde forhold, men vil ikke foretage sig yderligere, da Arbejdernes Landsbank har oplyst, at den allerede er begyndt at udvikle procedurer for compliance-funktionens kontrol med best execution, samt at banken i 2015 vil gennemføre en større compliance-undersøgelse af bankens best execution efterlevelse.

 

Senest opdateret 01-07-2015