Administrativt bødeforelæg – Nordea Investment Management AB, Danmark - Lov om værdipapirhandel m.v. § 33, stk. 2. pkt. 1

24-07-2015

Nordea Investment Management AB, Danmark har 20. juli 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 20.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til, jf. § 33, stk. 2. pkt. i lov nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel m.v., ved i perioden ultimo 2007 til 8. januar 2015 at have manglet at indberette 913 transaktioner i værdipapirer til Finanstilsynet.

Ved fastsættelsen af bødestørrelsen er der lagt vægt på anklagemyndighedens praksis på området.

Senest opdateret 24-07-2015