Redegørelse om inspektion hos Dansk Formue- & Investeringspleje A/S

21-01-2015

Indledning

Finanstilsynet har i september 2014 foretaget inspektion hos Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, (herefter benævnt Dansk FI eller selskabet) med henblik på at undersøge, om selskabet overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Risikovurdering af selskabet

Dansk FI har tilladelse til at udøve fondsmæglervirksomhed og selskabets aktiviteter består i investeringsrådgivning og diskretionær formueforvaltning for privatkunder og virksomheder.

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en vurdering af fondsmæglerselskabets iboende risiko på hvidvaskområdet. Denne er foretaget på baggrund af selskabets forretningsmodel, herunder kunder, produkter, leveringskanaler og geografiske forhold, samt selskabets størrelse.

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabets risiko (iboende) for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet relativt i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Selskabets mulige risici vurderes at ligge i eventuelt utilstrækkeligt kendskab til kundemidlernes oprindelse samt utilstrækkeligt kendskab til erhvervskunders reelle ejere i tilfælde af komplekse ejerforhold.

Sammenfatning af undersøgelsen og tilsynsreaktioner

Finanstilsynet vurderer på baggrund af den foretagne undersøgelse, at selskabet generelt opfylder de gældende krav til risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet. Undersøgelsen har dog givet anledning til påbud på grund af utilstrækkelige skriftlige interne regler og undervisningsprogrammer.

Senest opdateret 21-01-2015