Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1, 2. pkt. – Administrativt bødeforelæg vedtaget – A/S Nørresundby Bank

05-01-2015

Finanstilsynets afgørelse af 23.12 2014

A/S Nørresundby Bank har den 29. 12 2014 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 25.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i to tilfælde at have overtrådt § 29, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 93, stk. 1, ved ikke at have indberettet oplysninger vedrørende ændringer i A/S Nørresundby Banks aktiebeholdning i Aalborg Boldspilklub A/S, som foretaget hhv. den 4. maj 2011 og 18. juni 2014.

Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at der er tale om gentagne overtrædelser.

Senest opdateret 05-01-2015