Regnskabskontrol af Danske Bank A/S’ årsrapport for 2013

21-01-2015

 

Finanstilsynet har foretaget en delvis1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S’ (Danske Bank) årsrapport for 2013. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v.2  

Årsrapporten for 2013, der er offentliggjort i henhold til værdipapirhandelslovens § 27, stk. 7, og omfatter års- og koncernregnskabet, er for koncernregnskabets vedkommende aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, og i henhold til IFRS-bekendtgørelsen3 for finansielle virksomheder. Moderselskabets årsregnskab er aflagt efter regnskabsbekendtgørelsen4.

Årsrapporten for 2013 er revideret af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

 

 

Senest opdateret 21-01-2015