Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Nykredit Bank A/S (opgørelse og rapportering af indtjening og risiko på forretningsområder)

09-02-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en temaundersøgelse i Nykredit Bank A/S af bankens opgørelse og rapportering af indtjening og risiko på forretningsområderne på markedsrisikoområdet. Temaundersøgelsen er ud fra en risikovurdering foretaget i tre udvalgte pengeinstitutter.

Finanstilsynet har ved temaundersøgelsen vurderet, hvorvidt pengeinstitutterne systemmæssigt er i stand til at opgøre indtjening og risiko på sammenligneligt niveau på de enkelte forretningsområder på markedsrisikoområdet, og i hvilket omfang ledelserne modtager rapportering om indtjeningen på forretningsområderne i forhold til den risiko, der er taget i forretningsområderne.

Baggrunden for temaundersøgelsen er, at analysen af, om indtjeningen står mål med den risiko, der er taget, er et centralt grundlag for ledelsens beslutninger på markedsrisikoområdet.

Forretningsområderne på markedsrisikoområdet omfatter handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter såvel på kundernes vegne som på bankens egne vegne. På sidstnævnte område skal indtjening og risiko kunne opgøres med hensyn til investering af bankens midler på lidt længere sigt på den ene side og spekulativ handel på den anden side.

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at Nykredit Bank A/S på tilfredsstillende vis opgør indtjening og risiko på markedsrisikoområdet, og at oplysninger om indtjening i forhold til risiko indgår i den periodiske ledelsesrapportering på markedsrisikoområdet på tilfredsstillende vis i henhold til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

 

Senest opdateret 09-02-2015