Lov om finansielle rådgivere § 2, stk. 3

16-02-2015

Finanstilsynets afgørelse af 16. februar 2015.

Afgørelse

Virksomheden yder ikke rådgivning, der kræver tilladelse som finansiel rådgiver i helhold til lov om finansielle rådgivere.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet blev gjort opmærksom på, at en virksomhed muligvis udbyder økonomisk rådgivning omfattet af lov om finansielle rådgivere. Af virksomhedens hjemmeside fremgår det at virksomheden tilbyder analyse af den nuværende økonomiske situation, pensionsanalyse, rådgivning om økonomiske beslutninger samt opstilling og præsentation af lånesager over for bank og kreditforening.
Finanstilsynet anmodede d. 8. januar 2015 virksomheden om at redegøre for virksomhedens aktiviteter rettet mod privatkunder.

I redegørelsen oplyste virksomheden, at virksomheden tilbyder coaching og mentoring omhandlende privatøkonomi og andre områder. Virksomheden fokuserer på at løse kundens problemer gennem tanker, følelser og vaner. Virksomheden hjælper kunden med at forstå forskellige finansielle begreber.
Virksomheden fremhævede at der ikke rådgives om pension, investering, forsikring, gældspleje, kreditaftaler og jura. Virksomheden anser sig selv for at være bindeled mellem kunden og relevante specialister, såfremt problemstillingerne ligger ud over virksomhedens forretningsområde.

Retligt grundlag

Det følger at § 3 i lov om finansielle rådgivere, at en finansiel rådgiver skal have tilladelse fra Finanstilsynet.
Det følger af § 2 i lov om finansielle rådgivere, at en finansiel rådgiver er en virksomhed der som led i dennes erhvervsmæssige hoved eller bibeskæftigelse yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere. Ved finansielle produkter forstås kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter jf. § 2, nr. 3.

Finanstilsynets vurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at virksomheden rådgiver om forhold som ikke er omfattet af § 2, nr. 3 i lov om finansielle rådgivere. Finanstilsynet har i vurderingen lagt vægt på at virksomheden i redegørelsen hat oplyst, at man udbyder coaching og mentoring samt hjælper kunder med at opnå en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Derimod yder man ikke rådgivning om pension, investering, forsikring, gældspleje og kreditaftaler.
Det er Finanstilsynets vurdering, at rådgivning om finansielle produkter ifølge § 2, stk. 3 i lov om finansielle rådgivere skal forstås som rådgivning om konkrete finansielle produkter herunder anbefalinger om hvilke produkter, der matcher kundens behov. Rådgivning, der ikke er knyttet til specifikke produkter, men om hvordan man opnår en hensigtsmæssig økonomisk adfærd, er ikke omfattet af lov om finansielle rådgivere.

Senest opdateret 16-02-2015