Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1, 1. og 2. pkt. – Administrativt bødeforelæg – CM-Networks ApS

26-02-2015

Finanstilsynets afgørelse af 27. januar 2015

CM-Networks ApS har den 19. februar 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 25.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i et tilfælde at have overtrådt pligten til, jf. § 29, stk. 1 i lov nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel m.v., jf. § 2, stk. 3, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2012 om storaktionærer, hurtigst muligt at give meddelelse til Comendo A/S om CM-Networks ApS’ besiddelse af aktier i selskabet hurtigst muligt, samt i et tilfælde at have overtrådt pligten til, jf. § 29, stk. 1, 2. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v., at have indberettet oplysninger til Finanstilsynet om transaktionen samtidig med meddelelsen til selskabet.

Finanstilsynet har som skærpende omstændighed i sagen lagt vægt på, at Finanstilsynet tidligere har påtalt det forhold, at CM-Networks netop har overtrådt § 29, stk. 1, nr. 1. og 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 26-02-2015