Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Spar Nord Bank A/S

10-12-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion i Spar Nord Bank A/S.

Inspektionen havde karakter af en temabaseret funktionsundersøgelse med udgangspunkt i ledelsesbekendtgørelsens regler for produktudvikling og produktstyring. Undersøgelsen havde særligt fokus på Spar Nords porteføljeplejeprodukt Stjerneinvest Fri.

Sammenfatning og risikovurdering

Inspektionen blev gennemført som et led i Finanstilsynets forberedende arbejde med at etablere et produkttilsyn på baggrund af MiFID II-direktivets kommende regler om produktudvikling og produktstyring. Finanstilsynet drøftede, på inspektionen med Spar Nord, i hvilket omfang banken har indrettet sig i forhold til at kunne efterleve de kommende regler.

MiFID II’s produkttilsynsregler medfører, at værdipapirhandlere, der udvikler finansielle instrumenter, skal have produktudviklings- og produktstyringsprocesser, der bl.a. sikrer, at et produkt passer til en afgrænset målgruppes investeringsbehov, at produktets risici er vurderet og fundet hensigtsmæssige for målgruppen, at produktet er tilstrækkeligt testet, og at omkostningerne ved produktet er gennemskuelige og er rimelige set i forhold til produktets forventede afkast.  

Reglerne forventes at finde anvendelse fra 3. januar 2017.

Finanstilsynet vurderer, at Spar Nord har indrettet sig, så banken efterlever ledelsesbekendtgørelsens regler for produktudvikling. Undersøgelsen gav således ikke anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Senest opdateret 10-12-2015