Redegørelse om inspektion i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

23-12-2015

Indledning

Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion hos Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor investeringsforvaltningsselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikostyring og compliance, administrationen af alternative investeringsfonde og investeringsforeninger samt selskabets procedurer på økonomiområdet, herunder for opgørelse af selskabets individuelle solvensbehov. 

Sammenfatning og risikovurdering

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S’ forretningsmodel baserer sig på at tilbyde administration af danske investeringsforeninger og kapitalforeninger samt andre typer alternative investeringsfonde (herefter fonde). Selskabets administrerer både fonde med tilknytning til SEB-koncernen og tredjepartsfonde, som alene anvender SEB som depotselskab.

Selskabet er ejet af de administrerede fonde, men har en tæt tilknytning til SEB-koncernen både i forbindelse med selskabets drift og i forhold til de rådgivnings- og markedsføringsydelser, som banken udfører for en række af de administrerede fonde.

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets procedurer for opgørelse af selskabets individuelle solvensbehov og rapporteringen om direktionens udnyttelse af rammerne for placering af selskabets kapitalgrundlag ikke var i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Selskabet har modtaget påtaler herfor.

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at selskabet havde anvendt en forkert metode til beregning af eksponeringen for et ETF-certifikat med indbygget gearing i en alternativ investeringsfond. Selskabet har modtaget en påtale herfor.

Senest opdateret 23-12-2015