Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Codan Forsikring A/S

22-12-2015

Indledning

Finanstilsynet var i november 2015 på inspektion i Codan Forsikring A/S.

Inspektionen havde karakter af en temabaseret funktionsundersøgelse med udgangspunkt i ledelsesbekendtgørelsens regler for produktudvikling og produktstyring. Undersøgelsen havde særligt fokus på Codans skadesforsikringsprodukt ulykkesforsikring.

Sammenfatning og risikovurdering

Inspektionen blev gennemført som et led i Finanstilsynets forberedende arbejde med at etablere et produkttilsyn på baggrund af kommende EU-regler (IDD-direktivet) om produktudvikling og produktstyring. Finanstilsynet drøftede på inspektionen med Codan, i hvilket omfang forsikringsselskabet har indrettet sig i forhold til at kunne efterleve de kommende regler.

IDD’s produkttilsynsregler medfører, at selskaber, der udvikler forsikringsprodukter, skal have produktudviklings- og produktstyringsprocesser, der bl.a. sikrer, at et produkt passer til en afgrænset målgruppes behov, at produktet er tilstrækkeligt testet, at omkostningerne ved produktet er gennemskuelige og er rimelige set i forhold til produktets dækning.

Der vil endvidere være krav om, at produktudvikleren løbende overvåger produktet og foretager passende foranstaltninger, hvis det viser sig, at forhold ved produktet kan have negative følgevirkninger for kunden.  

Reglerne forventes at finde anvendelse fra januar 2018.

Finanstilsynet vurderer, at Codan har indrettet sig, så forsikringsselskabet efterlever ledelsesbekendtgørelsens regler for produktudvikling. Undersøgelsen gav således ikke anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Senest opdateret 22-12-2015