Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1. – Administrativt bødeforelæg – Jull Jørgensen Holding ApS

02-12-2015

Finanstilsynets afgørelse af 24. november 2015

Jull Jørgensen Holding ApS har den 26. november 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 15.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i forbindelse med fire transaktioner, i to tilfælde, at have overtrådt pligten til hurtigst muligt at give meddelelse til FCM Holding A/S, jf. § 29, stk. 1, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., samt i tre tilfælde at have overtrådt pligten til at indberette oplysninger om Jull Jørgensen Holding ApS’ besiddelse af aktier i FCM Holding A/S til Finanstilsynet samtidig med meddelelsen til selskabet, jf. § 29, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 02-12-2015