Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1, 3. pkt. – Administrativt bødeforelæg – FCM Holding A/S

02-12-2015

Finanstilsynets afgørelse af 23. november 2015

FCM Holding A/S har den 23. november 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 15.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i tre tilfælde at have overtrådt pligten til, hurtigst muligt efter modtagelsen af oplysninger fra flere storaktionærer i forbindelse med kapitaludvidelsen i 2014, at offentliggøre selskabsmeddelelser herom, jf. § 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 02-12-2015