Lov om værdipapirhandel m.v. § 33, stk. 2. pkt. 1 – administrative bødeforelæg – Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, Nordfyns Bank A/S, Østjydsk Bank A/S, Skjern Bank A/S, Ringkjøbing Landbobank A/S, Nordjyske Bank A/S, Alm. Brand Bank A/S, Sparekassen Sjælland, Djurslands Bank A/S, Kreditbanken A/S og Fynske Bank A/S

18-08-2015

12 pengeinstitutter har i august 2015 vedtaget administrative bødeforelæg på hver 20.000 kr. (et pengeinstitut har vedtaget et bødeforelæg på 30.000 kr., da det tidligere havde overtrådt § 33, stk. 2 i værdipapirhandelsloven) tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til at indberette transaktioner i værdipapirer til Finanstilsynet i perioden ultimo 2007 til 17. oktober 2014 jf. § 33, stk. 2. i lov nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel m.v. De manglende indberetninger vedrørte handler med værdipapirer foretaget på markedspladser udenfor EU/EØS, hvor værdipapiret samtidigt var optaget til handel indenfor EU/EØS. Manglen skyldes en opsætning i et fælles indberetningssystem, som påvirkede pengeinstitutternes indberetninger af denne type handler. Det skal hertil bemærkes, at det er det enkelte pengeinstituts ansvar, at den valgte systemanvendelse sikrer at de lovpligtige indberetninger foretages.  

Ved fastsættelsen af bødestørrelsen er der lagt afgørende vægt på anklagemyndighedens praksis på området.

Senest opdateret 18-08-2015