Redegørelse om inspektion omhandlende best execution i Lån & Spar Bank A/S

23-04-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var den 17. december 2014 på inspektion i Lån & Spar Bank A/S.

Inspektionen havde karakter af en temabaseret funktionsundersøgelse omhandlende Lån & Spar Bank A/S’ foranstaltninger til at sikre, at kunderne afregnes til den efter omstændighederne bedste pris, når de handler værdipapirer gennem banken – såkaldt ”best exectution”.

Sammenfatning og vurdering

Finanstilsynet kunne konstatere, at Lån & Spar Bank anlægger en proportionalitetstilgang i forhold til de foranstaltninger, som banken har for at sikre best exection ved kunders obligationshandler.

Det kommer til udtryk ved, at der foretages en mere omfattende prisafdækning i markedet ved store kundehandler, end der gøres ved små kundehandler. Det sker ved, at banken ved store handler simultant indhenter priser fra flere forskellige modparter i markedet, mens små ordrer i mindre likvide papirer udføres direkte mod bankens egen bog eller udføres med én fast modpart, som banken generelt vurderer giver den bedste pris ved små handler.  

Finanstilsynet har ikke noget at bemærke til, at omfanget og metoderne til bankens prisafdækning i forbindelse med obligationshandler tilrettelægges efter et proportionalitetsprincip. Finanstilsynet vurderer dog, at best execution processen for kunders obligationshandler ikke er tilstrækkeligt klart beskrevet i Lån & Spar Banks ordreudførelsespolitik. Finanstilsynet har derfor påbudt Lån & Spar Bank at give en mere fyldestgørende beskrivelse i sin ordreudførelsespolitik af, hvordan banken sikrer best execution ved kunders obligationshandler.

 

Senest opdateret 23-04-2015