Suspension af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’ vedtægter i henhold til § 232 i lov om finansiel virksomhed

01-04-2015

Finanstilsynets afgørelse af 1. april 2015

Finanstilsynet har i dag truffet afgørelse om suspension af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’ vedtægter under likvidationen i henhold til § 232, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 

 

Senest opdateret 01-04-2015