Dispensation til at behandle oplysninger om, hvor en betaler har anvendt sit betalingsmiddel, til brug for "forbrugsoverblik"

05-05-2014

Lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 85, stk. 3

Afgørelse

§ 85, stk. 3 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger om, hvor en betaler har anvendt sit betalingsmiddel, når dette sker til brug for at stille generelle oplysninger om anvendelse af betalingsmidlet fordelt på kategorier elektronisk til rådighed for betaler i et forbrugsoverblik i betalers netbank eller på en lignende tjeneste og følgende betingelser er opfyldt:

  • Betaler kan frabede sig behandlingen og slå funktionen fra.
  • Behandlingen kun sker, når en betaler, der ønsker et betalingsoverblik, logger på sin netbank eller en anden elektronisk platform, og den datasammenstilling, der er fortages, ophører, når betaler logger af.
  • Der gemmes ikke oplysninger om kundens anvendelse af betalingsinstrumentet i forbrugsoverblikket, efter at betaler har logget af.
  • Ansatte i instituttet, bortset fra udvalgte driftsmedarbejdere, der har behov for adgang til systemet af hensyn til vedligeholdelse, har ikke adgang til oplysninger om, hvor en betaler har anvendt sit betalingsinstrument.
  • Ansatte i instituttet må ikke opfordre betaler til at overlade oplysningerne til sig, herunder særlig ikke i forbindelse med rådgivning, markedsføring eller kreditgivning.
  • IT-sikkerheden i forbindelse med behandlingen skal leve op til samme standarder for IT-sikkerhed som udbyderens øvrige IT-systemer.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 05-05-2014