Lov om værdipapirhandel m.v. § 33b, stk. 1.– Administrativt bødeforelæg – Spar Nord Bank A/S

20-05-2014

Spar Nord Bank A/S har den 12. maj 2014 vedtaget et administrativt bødeforelæg på kr. 20.000 tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til at offentliggøre oplysninger om handler med aktier, jf. § 33b, stk. 1, i lov nr. 982 af 6. august 2013 om værdipapirhandel m.v., ved den 26. november 2013 ikke at have offentliggjort 455 handler i aktier rettidigt.

Senest opdateret 20-05-2014