Lov om værdipapirhandel m.v. § 33b, stk. 1 – Administrativt bødeforelæg – Sparekassen Kronjylland

20-05-2014

Sparekassen Kronjylland har den 15. maj 2014 vedtaget et administrativt bødeforelæg på kr. 20.000 tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til at offentliggøre oplysninger om handler med aktier, jf. § 33b, stk. 1, i lov nr. 982 af 6. august 2013 om værdipapirhandel m.v., ved den 26. november 2013 ikke at have offentliggjort handler med aktier rettidigt.

Senest opdateret 20-05-2014