Fristforlængelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende påbud – Vestjysk Bank A/S - Lov om finansiel virksomhed § 124, stk 3 & § 225, stk 2

27-06-2014

Finanstilsynet fastsatte d. 1. april 2014 i medfør af § 124, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, et solvenskrav på 10,9 pct., svarende til det tilstrækkelige kapitalgrundlag på ca. 2.194 mio. kr.

Finanstilsynet påbød endvidere Vestjysk Bank (herefter banken) at gennemføre nødvendige foranstaltninger til at genoprette kapitalen, ligesom banken blev meddelt dispositionsbegrænsende påbud.

På grundlag af bankens forventning om afklaring og gennemførelse af initiativer, der ville bringe bankens solvens over solvenskravet, blev det fastsat, at påbuddene havde virkning frem til d. 1. juli 2014, hvor Finanstilsynet ville foretage en fornyet vurdering af påbuddene. Denne fornyede vurdering har ført til en forlængelse af påbuddene.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 27-06-2014