Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (fælles funding området)

29-01-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Jyske Bank A/S (Jyske Bank).

Undersøgelsen omfattede en gennemgang af Jyske Banks fælles funding med et realkreditinstitut med fokus på overholdelse af reglerne om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding.

Ved fælles funding forstås, at et pengeinstitut kan finansiere lån med pant i fast ejendom ved særligt dækkede obligationer udstedt af et andet pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bankens forretningsgange, retningslinjer, afregningsplaner, og rapporter vedrørende fælles funding området. Endvidere gennemgik Finanstilsynet stikprøver af fælles fundede lån med henblik på at kontrollere, at lånenes betalinger adskilles fra øvrige indkomne betalinger, og at de bagvedliggende pantebreve overholder kravene til at kunne ligge til sikkerhed for fælles funding.

Sammenfatning og risikovurdering

Undersøgelsen af fælles funding området har ikke givet anledning til reaktioner fra Finanstilsynets side.

Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen ikke bemærkninger til det af instituttet opgjorte solvensbehov på det gennemgåede område.

Jyske Bank A/S havde pr. 30. september 2013 opgjort et solvensbehov på 10,0 procent. Bankens faktiske solvens pr. 30. september 2013 var 16,1 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende det gennemgåede område.

 

Senest opdateret 29-01-2014