Redegørelse om inspektion i Nordea Bank Danmark A/S (markedsrisikoområdet))

28-02-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion i Nordea Bank Danmark A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af bankens markedsrisikoområde.

Inspektionen havde fokus på risikostyringsfunktionens håndtering af markedsrisici. Bankens håndtering af operationelle risici på markedsrisikoområdet blev også gennemgået. Inspektionen omfattede en gennemgang af organisation, politik, retningslinjer samt rapportering på markedsrisikoområdet.

Bankens håndtering af modpartsrisiko og back office-funktionens opgaver i forbindelse hermed blev også gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Nordea Bank Danmarks A/S’ risikoprofil på markedsrisikoområdet baserer sig på primært at understøtte kundedrevne handler og styre de markedsrisici, der er forbundet med bankens beholdning af værdipapirer, herunder særligt obligationer og alternative investeringer.

Nordea Bank Danmark koncernen benytter en VaR-model til kapitaldækningsformål. Bankens markedsrisiko er faldet betydelig de seneste år, og kapitalkravet til bankens markedsrisici er faldet fra 1.118 mio. kr. pr. 31. december 2009 til 424 mio. kr. pr. 30. juni 2013. Til sammenligning er det gennemsnitlige konsoliderede kapitalkrav på markedsrisici for de største danske pengeinstitutter 1.559 mio. kr. pr. 30. juni 2013.

Inspektionen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

 

Senest opdateret 28-02-2014