Lov om værdipapirhandel m.v. § 33, stk. 2. 1. pkt – Administrativt bødeforelæg – Danske Bank A/S

19-02-2014

Finanstilsynets afgørelse af 18. februar 2014.

Danske Bank A/S har den 18. februar 2014 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 20.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til, at indberette oplysninger om transaktioner med værdi-papirer til Finanstilsynet ved i perioden fra den 1. januar 2013 til den 15. september 2013 ikke at have indberettet 1.128 transaktioner i værdipapirer til Finanstilsynet, jf. lov om værdipapirhandel m.v., § 33, stk. 2. pkt. 1, jf. § 93, stk. 1 og § 3, nr. 7 i bekendtgørelse om anvendelse af administrative bøder, jf. bekendtgørelse nr. 186 af 8. marts 2011.

Senest opdateret 19-02-2014