Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1, 2. pkt. – Administrativt bødeforelæg – TKH ApS

26-02-2014

Finanstilsynets afgørelse af 25. februar 2014.

TKH ApS har den 25. februar 2014 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 15.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i to tilfælde at have overtrådt pligten til, jf. § 29, stk. 1, 2. pkt. i lov nr. 982 af 6. august 2013 om værdipapirhandel m.v., at indberette om TKH ApS’ besiddelse af aktier i Klimainvest A/S til Finanstilsynet, samtidig med meddelelsen til selskabet.

Finanstilsynet har i afgørelsen lagt vægt på, at der i sagen er tale om gentagende overtrædelse af reglerne begået over en længere periode.

Senest opdateret 26-02-2014