Afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2012 for NeuroSearch A/S

28-02-2014

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 21. februar 2014. Sagen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse vedrørende årsrapporten for 2012 for NeuroSearch A/S. Sagen vedrører præsentation af gevinst ved salg af udviklingsprojekt, jf. IAS 38, afsnit 113.

 

Læs afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 28-02-2014