Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Spar Nord Bank A/S

22-12-2014

 

Finanstilsynet har foretaget en afgrænset undersøgelse hos Spar Nord Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af CIBOR og CITA. Undersøgelsen er foretaget som et tilsyn med et afgrænset aktivitetsområde (uden besøg, dvs. som ”skrivebordsundersøgelse”) af, om Spar Nord Bank A/S opfylder governanceforhold, jf. kravene i bekendtgørelse nr. 1299 fra 14. november 2013 om tilsyn med fastsættelse af referencerenter.

Det er vurderet, om der er udarbejdet de forudsatte forretningsgange med særlig fokus på om

  1. kreditinstituttet har beskrevet sin metode til kvotering af en referencerente,
  2. der sker daglig verificering af de enkelte kvoteringer af en anden medarbejder, end den der har foretaget den egentlige kvotering,
  3. der er gennemført undervisning af relevant personale i de relevante forpligtelser, og
  4. der foreligger en logbog med noteringer på daglig basis.

Finanstilsynet finder alt i alt, at Spar Nords forretningsgange og procedurer sikrer, at banken i tilstrækkelig grad har opfyldt kravene til governanceforhold opstillet i bekendtgørelsen.

Tilsynet har dog påbudt, at verificeringen skal ske, inden dagens satser indberettes.

Derudover har Finanstilsynet fremsat to anbefalinger vedrørende dokumentationen og undervisningsaktivitet.

Ved stikprøvegennemgang af logbogsnoteringer fandt Finanstilsynet, at bankens dokumentation undertiden var for lidt specificeret. Banken har ændret på dette forhold.

 

Senest opdateret 09-01-2015