Redegørelse om inspektion i Kreditbanken A/S

01-12-2014

 

Indledning

 

Finanstilsynet var i oktober/november 2014 på inspektion i Kreditbanken A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering.

Banken har en traditionel forretningsmodel koncentreret om udlån og indlån hovedsageligt i bankens naturlige markedsområde i Sønderjylland og afgrænset til traditionelle produkter på kredit- og markedsrisikoområdet. Banken har en overvægt af erhvervskunder, som udgør ca. 59 pct. af det samlede udlån, hvor gennemsnittet blandt gruppe 3-institutterne er 49 pct. Bankens største branche er ejendomsbranchen med ca. 13 pct. af udlånet, hvor gennemsnittet blandt gruppe 3-institutterne er 10,8 pct.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bankens 42 største udlån svarende til ca. 30 pct. af den samlede udlånsmasse. Desuden gennemgik Finanstilsynet alle udlån med direktion og bestyrelse.

Blandt de 42 største udlån (alle udlån over 7,9 mio.kr.) var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 12 udlån svarende til 23 pct. målt på volumen. Banken havde selv konstateret OIV på de 12 udlån. Boniteten af de gennemgåede udlån er samlet set bedre end gennemsnittet blandt gruppe 3-institutterne.

På baggrund af gennemgangen vurderede Finanstilsynet, at der var nedskrevet tilstrækkeligt på de gennemgåede udvalgte udlån.

Banken havde opgjort sit individuelle solvensbehov ultimo september 2014 til 10,1 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 22,5 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt.

 

Senest opdateret 01-12-2014