Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Jyske Bank A/S

19-12-2014

 

Finanstilsynet har foretaget en afgrænset undersøgelse hos Jyske Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af CIBOR og CITA. Undersøgelsen er foretaget som et tilsyn med et afgrænset aktivitetsområde (uden besøg, dvs. som ”skrivebordsundersøgelse”) af, om banken opfylder governanceforhold, jf. kravene i bekendtgørelse nr. 1299 fra 14. november 2013 om tilsyn med fastsættelse af referencerenter.

Det er vurderet, om der er udarbejdet de forudsatte forretningsgange med særlig fokus på om

  1. kreditinstituttet har beskrevet sin metode til kvotering af en referencerente,
  2. der sker daglig verificering af de enkelte kvoteringer af en anden medarbejder, end den der har foretaget den egentlige kvotering,
  3. der er gennemført undervisning af relevant personale i de relevante forpligtelser, og
  4. der foreligger en logbog med noteringer på daglig basis.

Finanstilsynet finder, at bankens forretningsgange og procedurer sikrer, at Jyske Bank i tilstrækkelig grad har opfyldt kravene til governanceforhold opstillet i bekendtgørelsen.

Finanstilsynet har fremsat flere anbefalinger til Jyske Bank. Disse vedrører dokumentationen, antallet af stillere/kontrollanter, opfølgning på undervisningsaktivitet samt ændret systemanvendelse.

 

Senest opdateret 08-01-2015