Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Nykredit Invest

11-12-2014

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2014 på inspektion i Investeringsforeningen Nykredit Invest.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor foreningens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På undersøgelsen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsens sammensætning og arbejde, foreningens centrale dokumenter, herunder vedtægter og prospekter samt samarbejde med depotselskabet.  

2. Sammenfatning

Foreningens forretningsmodel er at levere investeringsforeningsprodukter til kunder i Nykredit-koncernen. Det er ligeledes en del af forretningsmodellen, at foreningen alene modtager investeringsrådgivning fra Nykredit Bank A/S.

Finanstilsynet har ikke på undersøgelsen fundet væsentlige risici i foreningen.

Finanstilsynet konstaterede imidlertid, at bestyrelsens forhandlingsprotokol ikke afspejler alle de på møderne førte drøftelser, herunder risikovurderinger og trufne beslutninger. Bestyrelsen fik derfor påbud om at sørge for, at dette sker for fremtiden.

Finanstilsynet havde indkaldt til inspektionen før offentliggørelsen af tilsynets Omkostningsundersøgelse 2013. Derfor har omkostningsundersøgelsens konklusioner i forhold til Investeringsforeningen Nykredit Invest ikke været omfattet af inspektionen, men vil blive taget op senere.

Senest opdateret 11-12-2014