Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S

22-12-2014

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2014 på inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S vedrørende reglerne om aflønning i finansielle virksomheder.

På inspektionen havde Finanstilsynet ud fra en risikobaseret vurdering især fokus på virksomhedens lønpolitik, herunder processerne for fastlæggelse af lønpolitikkens indhold og virksomhedens anvendelse af variabel løn samt udpegning af væsentlige risikotagere.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen truffet afgørelse om indhol-det i virksomhedens lønpolitik, offentliggørelse af individuel løn og virksomhedens deltagelse i Alm. Brand koncernens aktieoptionsordning. Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse og er offentliggjort særskilt.

Den øvrige gennemgang, herunder af virksomhedens procedure for identifikation af væsentlige risikotagere, kontrolprocedurerne for overholdelse af aflønningsreglerne og lønpolitikken samt virksomhedens indberetninger til Finanstilsynet, førte ikke til tilsynsmæssige reaktioner.

Senest opdateret 22-12-2014