Redegørelse om påtale til Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse for manglende opfyldelse af kravet til sammensætning af kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg ultimo marts 2014

13-08-2014

 

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse konstateret, at sparekassen ultimo marts 2014 ikke opfyldte det af sparekassen opgjorte solvensbehovstillæg (søjle II tillægget) med egentlig kernekapital.

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har opgjort den egentlige kernekapitalprocent ultimo marts 2014 til 11,9 pct. af den samlede risikoeksponering, mens den påkrævede samlede egentlige kernekapitalprocent ultimo marts 2014 udgjorde 12,1 pct. af den samlede risikoeksponering, svarende til en underdækning på ca. 1,7 mio. kr.

Finanstilsynet har derfor givet Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse en påtale for ultimo marts 2014 ikke at have haft tilstrækkelig egentlig kernekapital til dækning af det opgjorte solvensbehovstillæg.

Sparekassen har meddelt Finanstilsynet, at sparekassen ultimo juni 2014 havde en overdækning på den egentlige kernekapitalprocent på 1,3 pct. af den samlede risikoeksponering, svarende til ca. 10,7 mio. kr., hvorfor forholdet således er afhjulpet.

 

Senest opdateret 13-08-2014