Lov om værdipapirhandel m.v. § 29, stk. 1, 2. pkt. – Administrativt bødeforelæg vedtaget – Spar Nord Bank A/S

21-08-2014

Spar Nord Bank A/S har den 8. august 2014 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 25.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i tre tilfælde at have overtrådt § 29, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 93, stk. 1, ved for sent at have givet meddelelse til Finanstilsynet om ændringer i Spar Nord Bank A/S’ besiddelse af aktier i Viborg Håndbold Klub A/S og i Aalborg Boldspilklub A/S. Ændringerne blev foretaget hhv. den 4. oktober 2013, 7. oktober 2013 og 18. juni 2014.

Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at der er tale om flere overtrædelser.

Senest opdateret 21-08-2014