Redegørelse om inspektion i Tryg Forsikring A/S

16-04-2014

Indledning

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i Tryg Forsikring  A/S med fokus på selskabets efterlevelse af reglerne om aflønning i finansielle virksomheder.

På inspektionen blev selskabets efterlevelse af væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og Finanstilsynet havde især fokus på selskabets lønpolitik, herunder processerne for fastlæggelsen af lønpolitikkens indhold og selskabets anvendelse af variabel løn, samt selskabets udpegning af væsentlige risikotagere.

Sammenfatning og risikovurdering

Bestyrelsen modtager alene fast løn. Direktionen og selskabets andre væsentlige risikotagere aflønnes primært med fast løn. Direktionen og en mindre gruppe af de andre væsentlige risikotagere har herudover mulighed for at modtage op til 10 % af deres faste løn som variabel løn. Den variable løn består i en ret til at købe aktier i koncernen til en favorabel kurs, men dette er ikke obligatorisk. Selskabet anvender ikke andre former for incitamentsprogrammer. Det er Finanstilsynets vurdering, at dette medfører en lav risiko for at denne personkreds har incitament til at foretage mere risikofyldte dispositioner.

Finanstilsynet har ikke på de undersøgte områder konstateret overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Senest opdateret 16-04-2014