Redegørelse om inspektion i Codan Forsikring A/S

16-04-2014

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2013 på inspektion i Codan Forsikring A/S med fokus på selskabets efterlevelse af reglerne om aflønning i finansielle virksomheder.

På inspektionen blev selskabets efterlevelse af væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og Finanstilsynet havde især fokus på selskabets lønpolitik, herunder processerne for fastlæggelsen af lønpolitikkens indhold og selskabets anvendelse af variabel løn, samt selskabets udpegning af væsentlige risikotagere.

Sammenfatning og risikovurdering

Bestyrelsen modtager alene fast løn. Direktionen og selskabets andre væsentlige risikotagere aflønnes med både faste og variable løndele. Direktionen kan modtage op til 50 % af deres faste løn som variabel løn. Selskabets andre væsentlige risikotagere kan i overensstemmelse med selskabets lønpolitik modtage variabel løn på op til 160 % af den faste løn . Det er Finanstilsynets vurdering, at dette medfører en forøget risiko for at denne personkreds har incitament til at foretage mere risikofyldte dispositioner.

Finanstilsynet har ikke på de undersøgte områder konstateret overtrædelser af den finansielle lovgivning

Senest opdateret 16-04-2014