Redegørelse om inspektion i D.S. Forsikring A/S

25-09-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i D.S. Forsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

D.S. Forsikring er et captive i Dansk Supermarked-koncernen, hvor administrationen er outsourcet til moderselskabet. Forretningsmodellen er karakteriseret ved, at selskabet tegner forsikring, på de områder, hvor det vurderes lønsomt og er til gavn for koncernens risikostyring.

Finanstilsynets konklusion er, koncernen har et godt og solidt økonomisk fundament, og at bestyrelsen og direktionen har et godt kendskab til selskabets væsentligste risici og deltager aktiv i virksomhedens drift. Finanstilsynet forventer fremadrettet at ledelsen fortsat fokuserer på risikostyring og kapital samt på Solvens II-paratheden.

D.S. Forsikring A/S har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2012 til 103,9 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 30. juni 2012 udgør 345,1 mio. kr., således at selskabet overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på 232 %.

Senest opdateret 25-09-2012