Påtaler - Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter §§ 2 - 9

27-09-2012

Finanstilsynets afgørelser af den 22. marts 2012 – 5. juli 2012.

Finanstilsynet har gennemført en screening af i alt 32 pengeinstitutters hjemmesider med henblik på at undersøge, om oplysningerne om blandt andet rentesatser og årlige omkostninger i procent (ÅOP) lever op til reglerne på området. Finanstilsynet har færdigbehandlet de sidst 15 pengeinstitutter og har på den baggrund givet følgende påbud og påtaler:

Klim Sparekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Klim Sparekasse en påtale for manglende litrering og standardforudsætninger for låntyperne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån.

Søby-Skader Halling Sparekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Søby-Skader Halling Sparekasse en påtale for manglende oplysninger om afdragsform på hjemmesidens pristavle.

Hals Sparekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Hals Sparekasse en påtale for manglende oplysninger om afdragsform på hjemmesidens pristavle.

Fanefjord Sparekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Fanefjord Sparekasse en påtale for manglende oplysninger om afdragsform og ved kontotypen kassekredit manglede der oplysninger om det samlede kreditbeløb.

Frøslev-Mollerup Sparekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Frøslev-Mollerup Sparekasse en påtale for manglende oplysninger om afdragsform på hjemmesidens pristavle.

Ebeltoft Andelskasse J.A.K (påtale)
Finanstilsynet har givet Ebeltoft Andelskasse en påtale for manglende udnyttelsesgrader ved kassekredit. Tilsynet har endvidere givet Ebeltoft Andelskasse en påtale for manglende litrering.

Helgenæs Sparekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Helgenæs Sparekasse en påtale for ikke at oplyse, at en ”Helgenæs konto” kræver et garantindskud.

Finanstilsynet har endvidere givet Helgenæs Sparekasse en påtale for manglende standardforudsætninger for låntyperne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån, samt for manglende litrering.

Fanø Sparekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Fanø Sparekasse en påtale for manglende standardforudsætninger for låntyperne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån, samt for manglende litrering.

Djurslands Bank (påtale)
Finanstilsynet har givet Djurslands bank en påtale for ikke at oplyse, på en klar og tydelig måde, om de fordele og/eller begrænsninger, der er forbundet med produkterne ”UngPlus” og "VærdiPlus”.

Rise Spare- og Lånekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Rise Spare- og Lånekasse en påtale for manglende oplysninger om, at produktet ”Indlånsbevis” ikke er omfattet af indskydergarantifondens dækning.

Dragsholm Sparekasse (påtale)
Finanstilsynet har givet Dragsholm Sparekasse en påtale for manglende oplysninger om afdragsform på hjemmesidens pristavle.

Sparekassen Balling (påtale)
Finanstilsynet har givet Sparekassen Balling en påtale for manglende oplysninger om afdragsform på hjemmesidens pristavle.

 

 

 

 

Senest opdateret 27-09-2012