Lov om finansiel virksomhed § 224 - Inddragelse af tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab - Fondshuset A/S Fondsmæglerselskab

23-11-2012

Finanstilsynets afgørelse af 21. november 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Afgørelse

I henhold til § 224, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 inddrager Finanstilsynet Fondshuset A/S Fondsmæglerselskabs tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab.  

Afgørelsen er truffet efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, og vil blive offentliggjort i henhold til § 354 a i lov om finansiel virksomhed.

 

Senest opdateret 23-11-2012