Redegørelse om påbud til Middelfart Sparekasse om nedskrivninger og forhøjet af solvensbehov

01-03-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet har som led i den løbende overvågning af Middelfart Sparekasse foretaget en gennemgang af sparekassens otte største ejendomsengagementer.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning

Som resultat af gennemgangen påbød Finanstilsynet sparekassen at øge nedskrivningerne med 33 mio. kr. samt at øge solvensbehovet med 91 mio. kr. Finanstilsynet har gennemgået 57 % af sparekassens samlede ejendomsudlån, hvilket svarer til 9 % af sparekassens samlede udlån og garantier.

Det er Finanstilsynets vurdering, at sparekassen som hovedregel foretager en korrekt identifikation af objektiv indikation af værdiforringelse (OIV) i engagementerne, men at den samtidig er for optimistisk i værdiansættelsen af de stillede sikkerheder.

Beregnet på basis af sparekassens indberettede faktiske solvens ultimo september 2011 bevirker de forøgede nedskrivninger, at sparekassens  solvens falder fra 15,7 pct. til 15,2 pct., og solvensbehovet stiger fra 9,6 pct. til 11,3 pct.


 

 

Senest opdateret 01-03-2012