Lov om finansiel virksomhed §§ 124 og 225 - Fastsættelse af solvenskrav og frist til opfyldelse heraf - Sparekassen Østjylland

23-04-2012

Finanstilsynets afgørelse af 20. april 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

 

Bestyrelsen og direktionen for
Sparekassen Østjylland
Frankrigsvej 11
8450 Hammel

 

Fastsættelse af solvenskrav og frist til opfyldelse heraf

 

 

Senest opdateret 23-04-2012