Politianmeldelse, manglende oplysninger om årlige omkostninger i procent - Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter § 9, stk. 1

18-04-2012

Finanstilsynets beslutning af den 27. januar 2012. Sagen har været forelagt det finansielle virksomhedsråd

Finanstilsynet har gennemført en screening af i alt 30 pengeinstitutters hjemmesider med henblik på at undersøge, om oplysningerne om blandt andet rentesatser og årlige omkostninger i procent (ÅOP) lever op til reglerne på området.

Tilsynet fandt, at Sparekassen Limfjorden’s markedsføring af ”Energilån” og Jyske bank A/S’s  markedsføring af ”Topprioritet” var i strid med § 9, stk. 1, i prisoplysningsbekendtgørelsen. Da oplysningerne om de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ikke blev givet på en klar, tydelig og fremtrædende måde. Oplysningerne blev ikke givet sammen med rentesatsen, men først når kunden klikkede på et link.

Se pressemeddelelse

Senest opdateret 18-04-2012