Redegørelse om inspektion i Civiløkonomernes tillægsforsikring G/S

30-09-2011

Indledning

Finanstilsynet var i april 2011 på inspektion i Civiløkonomernes tillægsforsikring G/S (CT).

Inspektionen var en ekstraordinær undersøgelse på grund af selskabets gentagne problemer med indberetninger til Finanstilsynet. På inspektionen blev alle selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

CT’s forretningsmodel er karakteriseret ved, at selskabet udelukkende yder personer der er medlem af Civiløkonomernes og andre arbejdsløshedskasser, økonomisk bistand i tilfælde af arbejdsløshed. Forretningsgrundlaget svinder ind, og der er ikke tegnet nye forsikringer i 2010.

Selskabet har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 til 1,15 mio. kr. Minimumskapitalkravet for CT er pr. 31. marts 2011 1,69 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 31. marts 2011 var 5,83 mio. kr., således at selskabet har en solvensgrad på 3,5.
 
Finanstilsynet vurderer, at selskabets ledelse har et godt kendskab til de dækkede risici og en veltilrettelagt proces for opgørelse af det individuelle solvensbehov.

Finanstilsynet har påbudt bestyrelse og direktion at redegøre for, hvilke tiltag de vil foretage for at sikre, at forretningsmodellen bliver holdbar på lang sigt.

Finanstilsynet har endvidere påbudt bestyrelsen og direktion at sikre, at indberetninger til Finanstilsynet er korrekte og indsendes rettidigt.

Desuden har Finanstilsynet påbudt bestyrelsen at sikre overholdelsen af investerings- og placeringsreglerne, således at de forsikringsmæssige hensættelser til enhver tid er tilstrækkeligt dækket indenfor reglerne.

Senest opdateret 30-09-2011