Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008/09 for Tower Group A/S

05-05-2011

Regnskabsregler: IAS 1, IAS 40
Dokumenttype: Årsrapport
Regnskabsår: 2008/09
Afgørelsesdato: 11. april 2011


Det er Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke har sandsynliggjort, at den konkret anvendte metode til opgørelse af dagsværdi af investeringsejendomme, hvor gældsandelen ved handel med ejendomme estimeres på baggrund af egenkapitalandelen i en peer group, er anvendelig, ligesom virksomheden ikke har dokumenteret, at de udførte beregninger af dagsværdien af investeringsejendomme pr. 30. juni 2009 (og 30. juni 2008) er foretaget på et pålideligt datagrundlag som ellers krævet i IAS 1 og IAS 40.

Fondsrådet har derfor påbudt virksomheden at foretage en beregning af dagsværdien for investeringsejendomme i overensstemmelse med IAS 40.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

 

Senest opdateret 05-05-2011