Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S

27-06-2011

 

Finanstilsynet var i april 2011 på inspektion i Totalbanken A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor bankens 50 største engagementer og bankens solvensbehov blev undersøgt.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel består i at yde lån til erhvervskunder og privat-kunder, primært på Fyn.

Udlån til erhverv udgjorde ultimo 2010 cirka 62 procent af bankens udlån og garantier. Udlån til fast ejendom udgjorde cirka 20 procent af bankens udlån og garantier.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens 50 største engagementer. De gennemgåede engagementer udgjorde cirka 43 procent af bankens engagementsvolumen.

Det er Finanstilsynets vurdering, at kreditkvaliteten af bankens største engagementer ligger under gennemsnittet for pengeinstitutter i gruppe 3.

Banken fik påbud om at foretage nedskrivningsberegninger på i alt 14 engagementer. På baggrund af nedskrivningsberegningerne vurderede Finanstilsynet, at banken pr. 31. marts 2011 skulle foretage nedskrivninger på i alt 63,7 mio. kr. fordelt på 8 udlånsengagementer.

Som en risikooplysning blev det meddelt, at banken skal overveje at styrke kreditstyringen, herunder at etablere et selvstændigt kreditkontor.

Banken havde ultimo 2010 opgjort sit solvensbehov til 11,4 procent og den faktiske solvens til 17,8 procent. Finanstilsynet vurderede på baggrund af inspektionen, at solvensbehovet ikke var tilstrækkeligt til afdækning af bankens risici.

Banken har siden indberettet et nyt solvensbehov pr. 31. marts 2010 på 13,0 procent, mens den faktiske solvens er 14,9 procent. På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt. Den solvensmæssige overdækning er dog beskeden, og banken bør derfor tage initiativer til at øge overdækningen for eksempel ved nedbringelse af risici.

Bankens likviditetsoverdækning udgjorde ultimo 2010 cirka 158 procent.  Banken har individuel statsgaranti, der skal tilbagebetales i 2013. Den individuelle statsgaranti er større end bankens aktuelle likviditetsoverdækning. Banken bør derfor allerede nu overveje strategien for tilbagebetaling af statsgarantien, herunder at konkurrencesituationen for indlån kan ændre sig væsentligt frem mod 2013, hvilket kan gøre det vanskeligere at tiltrække indlån.

 

Senest opdateret 27-06-2011