Redegørelse for inspektion i Nykredit Bank (depotselskab for investeringsforeninger mv.)

22-06-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2010 på inspektion i Nykredit Bank A/S.

Finanstilsynet undersøgte bankens varetagelse af opgaven som depotselskab for en række foreninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. 

Et depotselskab skal opbevare en forenings aktiver, så foreningens ledelse ikke kan disponere over aktiverne uden depotselskabets medvirken.

Et depotselskab har også en række kontrolforpligtelser i relation til forvaltningen af en forenings formue. Disse pligter fremgår af lov om finansiel virksomhed og sikrer investorer imod uberettigede tab.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet afgav ikke centrale påbud, påtaler eller risikooplysninger til banken som følge af inspektionen.

Finanstilsynet vurderer, at Nykredit Bank A/S varetager opgaven som depotselskab forsvarligt og i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

 

Senest opdateret 22-06-2011