Regnskabskontrol af årsrapporten for 2010 for Scandinavian Properties A/S

28-06-2011

Regnskabsregler: IAS 1
Dokument: Årsrapport
Regnskabsår: 2010
Afgørelse: 14. juni 2011

Det er Fondsrådets vurdering, at långivere pr. 31. december 2010 har ret til at opsige misligholdt prioritetsgæld til indfrielse. Virksomheden har således ikke længere en ubetinget ret til at udskyde indfrielsen i mindst 12 måneder efter regnskabsårets afslutning som følge af misligholdelse.

Fondsrådet har derfor påbudt virksomheden at klassificere nødlidende prioritetsgæld som kortfristede forpligtelser i overensstemmelse med IAS 1, afsnit 69 d.

Fondsrådet har desuden behandlet spørgsmålet om, hvorvidt årsrapporten for 2010 i lyset af virksomhedens finansielle situation med rette er aflagt under forudsætning af going concern, jf. IAS 1, afsnit 25:

Uanset at virksomheden er i økonomiske vanskeligheder og herunder ikke har likviditet til at servicere lån som den fortsatte drift, foretog Fondsrådet ikke videre, idet Fondsrådet ikke har fundet tilstrækkeligt grundlag for at kunne tilsidesætte ledelsens skøn angående going concern, hvorefter der på tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten var et forretningsmæssigt begrundet håb om, at en sådan aftale kunne indgås med långivere.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 28-06-2011